TipMolenlanden TipMolenlanden TipMolenlanden TipMolenlanden

Uw mening over Molenlanden Aanmelden

12-11-2021

Wamtetransitie (Opdrachtgever: Gemeente Molenlanden)

Onderzoek over de warmtetransitie in opdracht van de gemeente Molenlanden

De volgende samenvatting is een samenvatting van de resultaten die door de gemeente Molenlanden geschreven is.
Meer hierover is te lezen via de website van de gemeente Molenlanden, klik hier voor meer informatie

 

Vanuit het Klimaatakkoord werken landen de klimaatdoelen nationaal verder uit. Een belangrijk doel is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 dat uitgestoten wordt bij het verbranden van aardgas in cv-ketels en het koken op aardgas. Dit is waarom het Rijk de gemeenten heeft opgedragen om een Transitievisie Warmte op te stellen die in 2021 gereed dient te zijn.

In de Transitievisie Warmte wordt aangegeven welke kansrijke alternatieve warmtebronnen er zijn voor aardgas in buurten of kernen in Molenlanden. Daarnaast moet in de visie een tijdpad worden aangegeven in welke buurten of kernen voor 2030 deze transitie kan starten. Gemeente Molenlanden verwacht medio 2021 de Transitievisie Warmte gereed te hebben en te kunnen laten vaststellen door de gemeenteraad.

De Transitievisie Warmte geeft richting, maar bepaald niet welke bron waar wordt toegepast. Na de visie moeten er eerst uitvoeringsplannen op maat per buurt of kern worden gemaakt. In deze plannen wordt er samen met de buurt of kern gekeken, welke duurzame alternatieve bron het meest wenselijk is en wordt er een businesscase gemaakt om de haalbaarheid te toetsen. Inwoners kunnen de regie over zo’n uitvoeringsplan ook in eigen hand houden, een mooi voorbeeld daarvan is het initiatief van Stichting vitaal dorp in Everdingen in de buurgemeente. Deze stichting wil het dorp Everdingen energieneutraal maken, gesteund door vrijwilligers en de gemeente.

Voor mensen waarbij de komende jaren hun cv-ketel aan vervanging toe is, geeft de Transitievisie Warmte een eerste beeld van welke alternatieve warmtebronnen in hun buurt beschikbaar zijn. Hierdoor kan een afweging worden gemaakt om een overstap te maken naar een duurzame alternatieve warmtebron of een tussenstap door bijvoorbeeld een hybride oplossing (cv-ketel in combinatie met warmtepomp).


Download resultaten